Polityka prywatności

Data aktualizacji: 25 maja 2018 r.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest operator usług BHO.PL firma Bluebusiness Michał Tokarski, ul. Kolarska 9, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
NIP: 759-168-66-06, REGON: 141908470 (zwana dalej "Operatorem").

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administratorami danych osobowych mogą być Zaufani Partnerzy Administratora danych.

Kto jest inspektorem danych osobowych?

Funkcję inspektora danych osobowych pełni Administrator danych osobowych:
Adres korespondencyjny: BHO.PL, ul. Kolarska 9, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Adres e-mail: bok@bho.pl

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym oraz w Panelu Klienta. Zakres tych danych warunkuje rodzaj usługi, którą zamawiasz lub z której korzystasz. Podstawowy zakres tych danych to: imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer PESEL (w przypadku osób fizycznych) lub numer NIP i numer REGON (w przypadku firm i instytucji), adres zamieszkania lub adres siedziby, adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres email, numer telefonu), imię i nazwisko lub nazwa firmy osoby wskazanej przez Ciebie jako osoba uprawnionej do reprezentacji Ciebie w sprawach dotyczących Twoich usług a także jej adresy kontaktowe (adres korespondencyjny do korespondencji papierowej, adres eemail, numer telefonu).

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres dane będą przetwarzane?

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące:

Cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania:
1. Wykonanie usługi w ramach umowy zawartej pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem. Umową w tym przypadku jest regulamin, który Użytkownik akceptuje przed skorzystaniem z Usług. art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Operatorem, z zastrzeżeniem, że dane mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane przepisami prawa, np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych, statystycznych lub dochodzenia roszczeń.
2. Pomiary statystyczne (dalej „statystyka”), marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Operatora (dalej również „marketing własny”). art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora. do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
3. Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dalej również „marketing cudzy”). Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda do czasu wycofania zgody

Czy podanie danych osobowych jest wymagane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług uniemożliwi ich świadczenie.

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Administrator danych jest uprawniony do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanymi dalej: Zaufanymi Partnerami) oraz Rejestrom Nazw Domen, Jednostkom Certyfikującym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie umowy z Operatorem. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Zaufanym Partnerom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Operatorem a Zaufanymi Partnerami. Przekazanie Twoich danych osobowych Rejestrom Nazw Domen następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Rejestrem Nazw Domen umowy o rejestrację Nazwy Domeny. Przekazanie Twoich danych osobowych Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu SSL.

Ponadto Administrator jest zobowiązany do udostępniania Twoich danych osobowych na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w przypadku zgłoszenia przez organ żadania udostępnienie na podstawie przepisów prawa (np. dla potrzeb postępownia karnego).

Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Zaufanych Partnerów posiadających siedziby poza obszarem EOG.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem.

Informacja o wykorzystaniu plików "cookies" (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii

Kto zamieszcza pliki "cookies"?

Podmiotami zamieszczającycm informacje w formacie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urzadzaniu końcowym Użytkownika (np. na komputerze, laptopie, smartfonie, telewizorze) oraz uzyskującymi do nich dostęp są Operator oraz Zaufani Partnerzy, czyli podmioty współpracujące z Oparatorem, m.in. partnerzy świadczacy usługi analityczne.

Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies stanową dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce Użytkownika, jeśli przeglądarka to umożliwia.

Dlaczego korzystamy z plików "cookies"?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy.

Jakie są rodzaje plików "cookies" z których korzystamy?

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Z jakich podobnych technologii korzystamy?

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów możemy używać technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

 • Internet Explorer https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 • Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 • Opera http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu. [Akceptuję]